Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Για περιπτώσεις ακύρωσης / επιστροφής παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε το συντομότερο με την Επιχείρηση κατά τον κατωτέρω τρόπο.
Η ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, φαξ ή e-mail εντός 24ώρου από την τοποθέτησή της και εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ακύρωση αυτή γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του πελάτη. Εάν έχει εκδοθεί τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης ΔΕΝ γίνεται ακύρωση της παραγγελίας.
Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που έχει παραγγείλει πρέπει να επικοινωνήσει κατά τον ανωτέρω τρόπο το συντομότερο με την επιχείρηση και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος. Η επιχείρηση δέχεται επιστροφή προϊόντος εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών. Ο πελάτης παρά ταύτα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ της παραγγελίας εάν δεν το έχει ήδη παραλάβει και να το επιστρέψει στην Επιχείρηση στη συνέχεια ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, αυτό παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την ακεραιότητα του. Στην περίπτωση που δεν έχει υποστεί καμία φθορά ή ζημιά,  η Επιχείρηση είτε εκδίδει Πιστωτικό τιμολόγιο για λογαριασμό του πελάτη που αντιστοιχεί στην καταβληθείσα από τον πελάτη αξία του προϊόντος μαζί με τα έξοδα αποστολής, είτε επιστρέφει το παραπάνω ποσό στον πελάτη μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου της επιχείρησης, αυτό ισχύει για χρονική περίοδο 12 μηνών από την έκδοσή του, και ο πελάτης μπορεί να το εξαργυρώσει κάνοντας αγορές τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης.