Πολιτική Απορρήτου

​Απόρρητο πληροφοριών και σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου

Οταν πραγματοποιείτε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιχείρηση μας προστατεύονται απο το ιδιωτικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές είναι υπο τον έλεγχο της Επιχείρησης και δεν γίνονται γνωστές σε κανένα τρίτο. Οι πληροφορίες αυτές ΔΕΝ περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας (αριθμό, όνομα κατόχου, CCV2 , ημερομηνία λήξης, κλπ) τα οποία καταχωρούνται και επεξεργάζονται αυτόματα απο την πιστοποιημένη πλατφόρμα της VIVA.

​Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί από την Επιχείρησή σας μόνο για την απαραίτητη επικοινωνία μαζί σας και για ότι έχει σχέση με την παραγγελία σας και όχι για διαφημιστικούς λόγους παρά μόνο αν εσείς αποδεχθείτε τη χρήση αυτή.

​Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νομίμως και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμου ή των κανονισμών της.

​Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χατακτήρα σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται απο την Επιχείρησή μας και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.